Sosyal Hizmet Bölümü

Programın Amacı: Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sosyal hizmetler programında eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, sosyal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : Sosyal hizmetler yüksek okulundan mezun olanlar “”Sosyal Çalışmacı”” unvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür. 

Çalışma Alanları: Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet uzmanı olarak aşağıda belirtilen yerlerde çalışır: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Sağlık Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Emniyet Genel Müdürlüğü (merkez ve taşra teşkilatı), Devlet Planlama Teşkilatı, Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Koruyucu Aile Hizmetleri, Evlat Edinme Hizmetleri, Aile Danışma Merkezi, Huzur evleri, Kadın Konuk Evleri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi, Ceza ve Tevfik Evler Aile ve Çocuk Mahkemeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Bakım merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Devlet, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler Üniversiteler Kredi ve Yurtlar Kurumu Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x